move2iOS
הסל שלי
הסל שלי

אין מוצרים בסל

 •   עוברים ל-iPhone חדש בדרך הקלה והמהירה ביותר!

  מעבר ל-iPhone חדש מעבר ל-iPhone חדש
 • iCloud

  במכשיר הישן: 

    עבור/י אל ״הגדרות״  > [השם שלך] > iCloud > ״גיבוי iCloud״.
    הפעל/י את ״גיבוי iCloud״.
    כדי לבצע גיבוי ידני, הקש/י על ״גבה כעת״.

   

  במכשיר החדש: 

    בעת הפעלה של המכשיר החדש לאחר הכנסת פרטי הApple ID שלך עליך לבחור את הגיבוי האחרון אותו ביצעת.

    
 • מעבר מiPhone לiPhone באופן חוטי או אלחוטי 

   

   

   ■ הפעל את האייפון החדש שלך והנח אותו בסמוך לאייפון הנוכחי שלך שמריץ את iOS 12.4 ואילך. אם ברצונך להעביר נתונים באמצעות חיבור קווי, חבר את המכשירים. מסך התחלה מהירה מופיע באייפון הנוכחי שלך ומציע אפשרות להשתמש ב Apple ID שלך ​​כדי להגדיר את האייפון החדש שלך. וודא שזהו ה- Apple ID שאתה רוצה להשתמש בו ואז הקש על המשך. אם אינך רואה את האפשרות להמשיך במכשיר הנוכחי שלך, וודא ש-Bluetooth מופעל.

   

    המתן להנפשה שתופיע ב-iPhone החדש שלך. החזק את ה-iPhone הנוכחי שלך דרך ה-iPhone החדש, ואז מרכז את האנימציה בעינית. המתן להודעה שאומרת סיום ב-iPhone החדש. אם אינך יכול להשתמש במצלמת ה-iPhone הנוכחית שלך, הקש על אימות ידני ובצע את הצעדים המופיעים.

   

    כשתתבקש, הזן את קוד ה- iPhone הנוכחי שלך ב- iPhone החדש שלך.

   

    עקוב אחר ההוראות להגדרת Face ID או Touch ID באייפון החדש שלך.

   

    הקש על העבר מ- iPhone כדי להתחיל להעביר את הנתונים שלך מה- iPhone הקודם שלך לאייפון החדש שלך. אם אתה משתמש בשיטה הקווית, סמל ההעברה מציין שהמכשירים שלך מחוברים. אתה יכול גם לבחור אם להעביר הגדרות מסוימות, כגון Apple Pay ו- Siri, מהאייפון הקודם שלך לאייפון החדש שלך.

   

    שמור את המכשירים שלך קרוב זה לזה ומחוברים לחשמל עד להשלמת תהליך העברת הנתונים של iPhone. זמני ההעברה יכולים להשתנות על סמך גורמים כמו סוג החיבור בו אתה משתמש, תנאי רשת וכמות הנתונים המועברים.

 • iTunes

  במכשיר הישן: 

    חיבור ה‑iPhone למחשב באמצעות USB.
    במחשב, פתח/י את iTunes.
    לחץ/י על הכפתור של iPhone, ואז לחץ/י על ״סיכום״ בסרגל הצד.

    *אפשרות* בחלונית ״סיכום״, בחר/י באפשרות ״הצפן את גיבוי ה‑iPhone״ אם ברצונך להצפין את הגיבוי המאוחסן במחשב (גיבויים מוצפנים מסומנים בצלמית המנעול ונדרשת סיסמה על‑מנת לשחזר אותם).

    לחץ/י על אחת מהאפשרויות הבאות:

              גבה כעת: הפעלת גיבוי ידני.

             ■ מחשב זה: הפעלת גיבויים אוטומטיים שמתחילים לפעול בכל פעם שאת/ה מחבר/ת את ה-iPhone למחשב. 

   

   

  במכשיר החדש: 

    חיבור ה‑iPhone למחשב באמצעות USB.
    במחשב, פתח/י את iTunes.
    לחץ/י על הכפתור של iPhone, ואז לחץ/י על ״סיכום״ בסרגל הצד.

    לחץ/י על הכפתור שחזור מגיבוי ובחרו את הגיבוי האחרון של המכשיר שלכם.

    

 • מעבר באמצעות אפליקציה Move to iOS (מאנדרואיד ל-iPhone) 

   

   ■ לפני שאנו מתחילים: 

        ■ במכשיר ה- Android שלך, וודא שה- Wi-Fi מופעל.

         חבר לחשמל את מכשיר ה- iOS החדש שלך ואת מכשיר ה- Android שלך. 

         וודא שהתוכן שאתה מעביר, כולל מה שיש בכרטיס ה- Micro SD החיצוני שלך, יתאים למכשיר ה- iOS החדש שלך.

         אם ברצונך להעביר את הסימניות שלך ב- Chrome, עדכן לגרסה האחרונה של Chrome במכשיר ה- Android שלך.

   

    הקש על העבר נתונים מ- Android.

    פתח את האפליקציה Move to iOS.

    המתינו לקוד.

    רשמו את הקוד.

    בחר את הגיבוי והמתן.

    הגדר את מכשיר ה- iOS שלך.