AirPods Pro

Apple קבעה שאחוז קטן מהאוזניות יכולות לחוות תקלות סאונד.
היחידות הנפגעות יוצרו לפני אוקטובר 2020.

ה-AirPods Pro שנפגעו עלולות לחוות אחת או יותר מהתנהגויות:

  • סאונד מתפצפץ או סטטי בסביבה רועשת, בזמן אימון או בזמן דיבור בטלפון.
  • ביטול רעשי רקע לא עובד כמצופה, כמו איבוד צלילי בס או עליה ברעשי רקע, כמו רעשי רחוב או רעש של מטוס.

Apple או מעבדות מורשות שלה ייתנו שירות ל-AirPods Pro שהושפעו (ימין שמאל או שתיהן), ללא עלות.

תהליך השירות ב-iStore

במידה ורכשתם מאיתנו את האוזניות, ניתן להעביר אותן למעבדת iStore ואנו נבצע את המשלוח למעבדות Apple או באפשרותך גם לפנות ישירות למעבדות המורשות בישראל.

מימוש התוכנית כפוף לבדיקת מעבדת Apple לקביעה סופית.

מידע נוסף

התוכנית הבין-לאומית אינה מאריכה את האחריות של האוזניות.

התוכנית הזו מכסה אוזניות שנפגעו עד שנתיים מתאריך הרכישה.