Apple קבעה כי אחוז קטן מהתצוגות של ה-iPhone 11 עשוי להפסיק להגיב למגע בגלל בעיה במודול התצוגה. המכשירים המושפעים יוצרו בין נובמבר 2019 למאי 2020.

אייפון 11 recall
תוכנית החלפת תצוגות למכשירי iPhone 11 בעלי בעיה במודול התצוגה.

אם ה-iPhone 11 שלך הציג בעיה זו, הכנס את מספר הסידורי שלך באתר Apple כדי לראות אם המכשיר שלך זכאי לתוכנית זו. אם כן, במידה ורכשתם את מכשירכם מ-iStore יש להגיע אל אחד מסניפי הרשת לקבלת שירות עבור אותו מכשיר ללא עלות.

תהליך השירות

במידה ומכשירכם נמצא כי הוא נכלל בתוכנית השירות של Apple באפשרותכם להגיע אל כל אחד מסניפי רשת iStore ולהכניס את מכשירכם למעבדת השירות.
טרם הגעתכם מומלץ לוודא כי קיים גיבוי למידע הקיים במכשירכם.

אם למכשיר ה-iPhone 11 שלכם יש נזק פיזי אשר פוגע ביכולת להשלים את התיקון, כגון מסך סדוק, יהי צורך לתקן את המכשיר לפני קבלת תוכנית השירות. במקרים מסוימים עשויה להיות עלות הכרוכה בתיקון הנוסף.

מידע נוסף

תוכנית השירות אינה מרחיבה את כיסוי האחריות הסטדנרטי של ה-iPhone.